Nyheder

Nordjyllands

Akademi

Nyheder

Nyt fra Nordjyllands Akademi

Artikel om Nordjyllands Akademi

 

Den 9. maj bragte foreningen Danmarks Private Skoler en kort inspirationsartikel om Nordjyllands Akademi.

 

I artiklen berettes om baggrundene for oprettelsen af Nordjyllands Akademi, samt elever og læreres opfattelser af akademiets aktiviteter.

 

Artiklen findes her:

 

https://privateskoler.dk/nyheder/2485-inspiration-udfordrede-elever-oplever-fagligt-vendepunkt-efter-camps

Faldende læselyst - bøgerne udkonkurreres i stigende grad

 

Politiken bragte i september 2017 et par artikler omhandlende elevers læselyst - eller nærmere manglen på samme. Flere elever fravælger bøgerne til fordel for sociale medier, TV og computerspil. Denne prioritering skaber udfordringer i form af lavere læsehastighed, mindre ordforråd, dårligere evne til at læse sammenhængende tekster og muligvis udfordringer i andre fag, da læsning er en essentiel del af alle skolens fag.

 

Artiklerne beskriver, hvorfor det er væsentligt at opprioritere læsningen og kommer med gode råd til, hvordan man kan fremme læselysten og støtte op om læsningen derhjemme. Læs artiklerne her:

 

 

 

Afslutning af forløb på Nordjyllands Akademi 2018

 

I april afsluttede endnu et hold elever deres forløb på Nordjyllands Akademi. Hen over vinteren og foråret har 28 elever gennemført forløb på akademiet heraf 18 elever i læsning og 10 elever i matematik.

 

Eleverne har under forløbet dedikeret tre af deres weekender til undervisning, faglig fordybelse og aktiviteter på tværs af klassetrin og skoler, samtidig har de i hverdagene arbejdet flittigt med hjemmearbejde i enten læsning eller matematik. Det øgede fokus på læsning har for flere af eleverne lønnet sig i form af en nyfundet læselyst, tilegnelse af nye metoder, øget koncentration, læsehastighed eller tekstforståelse, mens det øgede fokus på matematik har givet eleverne større sikkerhed i flere matematiske områder samt en øget motivation og selvtillid i faget.

 

Godt gået!

 

Generalforsamling i Nordjyllands Akademi

 

Tirsdag d. 13.04.2018 afholdte foreningen Nordjyllands Akademi generalforsamling på Hjørring Private Realskole. Foreningens videre drift blev drøftet, og vi kan med glæde meddele, at akademiets aktiviteter fortsætter i skoleåret 2018/2019.

 

Referat fra generalforsamlingen findes her

Find os

Vendiavej 7

9800 Hjørring

 

CVR: 38201409

Kontakt

Louise Høibjerg

Projektkoordinator

mail: loh@hpr.dk

tlf.: 60 15 96 66